Black Ribbon
Copyright 2023

โครงการอบรม "การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา "ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษ แห่งคุณภาพ"

 

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2566 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
36
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
16573
ติดต่อเรา
นางสาวจุฬารัตน์  อุทปา  
นางสาวนิภา  ประเสริฐ
ที่อยู่ 57 ม.8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.095-6912507
E-mail : Jularatutapa@gmail.com