Black Ribbon
Copyright 2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 27 จัดขึ้นในวันที่ 9 - 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้นำนักเรียน นักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม และ ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2566 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
36
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
16575
ติดต่อเรา
นางสาวจุฬารัตน์  อุทปา  
นางสาวนิภา  ประเสริฐ
ที่อยู่ 57 ม.8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร.095-6912507
E-mail : Jularatutapa@gmail.com